Úřední deska

Kontakty a základní údaje

Kontakty.pdf

Vyvěšeno 15. 8. 2023, sejmutí 1. 9. 2024

Stanovení úplaty za předškolní
a zájmové vzdělávání

Stanovení úplaty za MŠ a ŠD školní rok 2023-2024.pdf

Vyvěšeno 16. 5. 2023

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

gdpr-scan.pdf

Vyvěšeno 2. 7. 2018

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.pdf

Vyvěšeno 1. 9. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu
na období 2024 − 2025 

Navrh_rozpoctu_a_strednedobych_vyhledu_rozpoctu_PO_na_rok_2023.pdf

Výroční zpráva za ŠR 2022/2023

VZ_2022-2023_ZSMSHornikova.pdf

Směrnice pro ochranu oznamovatelů

směrnice_ochrana_oznamovatelů.pdf

Vyvěšeno 31. 7. 2023

Přílohy Směrnice pro ochranu ozamovatelů

Příloha č. 4 Informace pro oznamovatele protiprávního jednání.pdf
Příloha č. 5 Formulář pro oznamování protiprávního jednání.pdf