Důležitá oznámení

Úřední hodiny kanceláře ŠK pro přihlašování budoucích prvňáčků a nových žáků ke stravě 

V případě potřeby individuálního termínu pište na stravenky@zshornikova.cz.

13. 6. 2024 | vedoucí školní kuchyně

Upřesnění provozu školní kuchyně 

Výdej obědů 28. 6. 2024, poslední den současného školního roku:

V době letních prázdnin bude školní kuchyně vařit:

Obědy na 8. 7. si můžete přihlásit nejpozději v pátek 28. 6. do 12:00, obědy na 5. 8. nejpozději v pátek 26. 7. do 12:00.

V době dovolených ŠK nelze přihlašovat a odhlašovat obědy telefonicky nebo e-mailem.

10. 6. 2024 | vedoucí školní kuchyně

Výsledky evaluace školy

Na konci školního roku jsme prostřednictvím Edookitu zákonným zástupcům žáků poslali evaluační dotazník. Děkujeme všem, kteří nám své hodnocení práce školy poskytli. Výsledky evaluace budou cenným základem naší práce v příštím školním roce.

8. 6. 2024 | ředitel školy

Výsledky evaluace školy od rodičů2024.pdf

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady 

Volby se uskuteční v týdnu od 17. 6. do 20. 6. 2024 on-line formou, hlasováním přes webovou aplikaci Edookit. Odkaz na hlasování dostanete do své schránky na Edookitu v první den hlasování.

Hlasovat může každý zákonný zástupce. Pokud máte ve škole více dětí, hlasuje každý zákonný zástupce pouze jednou.

Zatrhnout křížkem můžete jednoho nebo dva kandidáty. Volební lístek s více zatrhnutými kandidáty je neplatný. Vítězí kandidát s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Výsledek voleb bude zveřejněn 21. 6. 2024 na webových stránkách naší školy a úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Seznam přihlášených kandidátů na další stránce.

4. 6. 2024 | ředitel školy

Dokumenty k přijímání žáků do ŠD pro ŠR 2024/2025

Na stránce školní družiny nepřehlédněte nově publikované dokumenty pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025: Zápis do školní družiny a Přihláška do školní družiny.  

30. 5. 2024 | webmaster

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vyhlašujeme volby do školské rady na obsazení dvou míst pro zákonné zástupce našich žáků. Vážení rodiče, zvolte si svého zástupce! Návrhy zašlete nejpozději do 3. 6. 2024.

Celá informace v přiloženém dokumentu.

20. 5. 2024 | ředitel školy

školská rada_info na we_volby2024.pdf

Oznámení školní kuchyně

Dne 11. 6. 2024 se vaří z technických důvodů pouze oběd číslo 1 a je zkrácený výdej. Pro cizí strávníky a nemocné dětí, kterým se vydávají obědy do jídlonosičů, se bude proto vydávat pouze od 10.30 do 10.55 a výdej pro děti ve škole a zaměstnance školy bude pouze od 11.00 do 13.00.

Oběd číslo 2, který byl již přihlášen, bude automaticky převeden na oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení. 

15. 5. 2024 | vedoucí školní kuchyně

Počty žáků na ZŠ Horníkova 1 v období let 2012 až 2024

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s vývojem počtu žáků na ZŠ Horníkova 1 v období let 2012 až 2024.

Dokument je trvale umístěn na stránce Dokumenty/Další dokumenty a formuláře.

15. 5. 2024 | ředitel školy

Vývoj počtu žáků na ZŠ Horníkova 2012_2024.pdf

Přijímačky deváťáků na střední školy

Gratulujeme našim deváťákům k úspěšnému přijetí na SŠ. Jste nejlepší :o) V případě jednotlivců, kteří prozatím nejsou přijati, přikládáme leták, jak dále postupovat

15. 5. 2024 | ředitel školy

priloha_1355476832_2_JPZ leták.pdf

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ Horníkova 1 pro školní rok 2024/2025. 

3. 5. 2024 | ředitel školy

Zdravotní pojišťovny přispějí dětem na sport, tábory i školy v přírodě

Sportovní kroužky a kurzy pro děti stojí vysoké částky. A to i tehdy, když se jedná o aktivity pořádané školami či sportovními kluby. Například v případě lyžařských kurzů. Může se tak stát, že rodiče často nemají dostatek peněz, aby je svým potomkům uhradili. Od zdravotních pojišťoven mohou na tyto aktivity dostat v rámci prevence i tisíce korun.

Více informací na https://www.novinky.cz/clanek/finance-zdravotni-pojistovny-prispeji-detem-na-sport-tabory-i-skoly-v-prirode-40460183.

13. 2. 2024 | ředitel školy