Celoškolní projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) pro období leden - prosinec 2024 ve výši 201 000 Kč. 

8. 3. 2024 |  ředitel školy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.

17. 1. 2024 |  ředitel školy

Jan Amos Komenský

Od 1. července 2023 na naší škole začal projekt, na který jsme získali z evropských fondů několik milionů Kč. Peníze budou čerpány v průběhu následujících dvou roků.  Projekt podporuje inovativní vzdělávání v naší ZŠ i MŠ. Další peníze půjdou na vzdělávací kurzy pro pedagogy základní i mateřské školy. Část financí nám také umožnila mít asistenta ve školce a školní psycholožku ve škole. Věříme, že vše povede ke zkvalitnění práce s našimi žáky od těch nejmenších ve školce až po ty nejstarší v devátých třídách. 

26. 8. 2023 |  Ludmila Čoupková

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Akreditovaný projekt č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146

Erasmus - aktivita Mobilita žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání

V rámci výměnného pobytu jsme v dubnu měli to potěšení přivítat u nás 40 osmáků a jejich čtyři učitele z městečka Bussolengo na severu Itálie, začátkem května naopak skupina našich žáků a učitelů navštívila Itálii. Měli jsme jedinečnou příležitost poznat a srovnávat podmínky práce a života v italské a naší škole. Zbyl také čas navštívit aspoň něco málo z bohaté nabídky kulturních a turistických zajímavostí v regionu hostitelské školy. Domů jsme si přivezli spoustu cenných poznatků, zážitků a inspirací.

Zajímavosti z pobytu italské návštěvy u nás nejdete v dubnových Aktualitách, z naší výpravy do Itálie v Aktualitách z května a června 2023.

Zpráva o realizaci mobility je přiložena ZDE 

16. 5. 2023 |  ředitel školy

Komponenta 3. 1: Národní plán obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Pro rok 2022 na podporu alokováno:

Rok 2023:

18. 4. 2023 |  ředitel školy

Newsletter projektu MAP Brno II

V příloze najdete závěrečné vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. Aktuální vydání přináší informace o pomůckách, které školy díky projektu získaly, a o tom, jak se tyto pomůcky na školách využívají při práci s dětmi a žáky.

Dále je v Newsletteru zmíněna aktualizace dokumentace MAP Brno II, která byla schválena Řídícím výborem projektu dne 30. 8. 2022, závěrem Newsletter přináší poděkování Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna a předsedy Řídícího výboru MAP II, všem účastníkům projektu.

15. 9. 2022 |  ředitel školy

Newsletter MAP Brno_srpen 2022.pdf

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Další informace na https://doucovani.edu.cz/.

17. 2. 2022 |  ředitel školy

Přírodní zahrada, MŠ Horníkova - Čtyřlístek 

Přírodní zahrada slouží k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, a zároveň podporuje učení venku, které se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem naší mateřské školy.

Celkové způsobilé výdaje: 355 267,00 Kč

Výše příspěvku MŽP: 301 977, 00 Kč

Výše příspěvku žadatele: 53 290, 00 Kč

Celá informace v přiloženém dokumentu.

17. 10. 2021 |  Šárková

Přírodní zahrada - web.pdf

Šablony II ukončeny, projekt Šablony III zahajujeme 

Na naší škole skončil projekt Šablony II. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, kluby pro naše žáky (čtenářské, logické, jazykové, občanské). V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů v polytechnickém směru.

Od letošního roku začal nový projekt Šablony III. Z tohoto projektu opět uhradíme školní psycholožku v ZŠ a školního asistenta v MŠ. V plánu máme i investovat do našich žáků. V průběhu dvou let bude pro naše žáky zdarma opět otevřeno několik klubů (čtenářských, matematických či klubů rozvíjejících osobnost žáků). Věřím, že i tento projekt přispěje k úspěšnému vzdělávání žáků naší školy.

5. 9. 2021 | Ludmila Čoupková

msmt_letak_vyzva_02_20_080_a_081 (1).pdf

Projekt Pomáháme spolu mimo školu

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z Rezekvítku, Nadace Veronica, Veřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita.

Jako první se zapojily žákyně devátého ročníku. Přišly se zajímavými nápady na zkrášlení okolí školy. Ze třech nejlepších bude vybírat jak veřejnost, tak žáci školy. Vítězný projekt se snažíme zrealizovat do konce června 2021 - pokud nám to situace s COVID-19 umožní.

Hlasování proběhne od 6. 4. do 16. 4., a to jak formou online hlasování, tak vhozením hlasovacího lístečku do urny ve vestibulu školy.

Držíme pěsti, ať se nám dílo podaří!

10. 3. 2021 | ředitel školy

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".

6. 1. 2020 | ředitel školy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

5. 3. 2020 | ředitel školy