Kandidáti do školské rady za rodiče v roce 2024

Kandidáti jsou seřazení podle příjmení abecedně. Povinné údaje jsou zvýrazněny tučným písmem. Připojeny jsou nepovinné údaje, které kandidáti ve své přihlášce poskytli. 

Ing. Kateřina Curran
39 let, účetní, bydliště Brno-Líšeň

Jmenuji se Kateřina Curran a bydlím v Líšni, kam jsme se přestěhovali před čtyřmi lety z Irska. Máme dvě děti, dcera je absolventkou ZŠ Horníkova, syn chodí do 7.třídy.
Mezi mé záliby patří učení cizích jazyků, obcházení brněnských divadel a koncertů a nově jsem začala hrát rugby s týmem maminek a tatínků Dragon Brno.
Líbí se mi, jak funguje ZŠ Horníkova a jaké možnosti děti díky studiu zde mají. Je skvělé, že se rodiče mohou účastnit schůzí školské rady, protože věřím, že každý čerstvý pohled na věc může být velmi přínosný. Ráda se zapojím do diskuze a nevadí mi přiložit ruku k dílu.

Miroslav Drchal
48 let, Správce budov Janáčkovy akademie múzických umění, člen Etické komise JAMU, a garant GDPR, bydliště Brno-Líšeň

Jako zákonný zástupce žákyně ZŠ Horníkova, Mariana Drchalová (2.D), navrhuji sám sebe na člena Školské rady ZŠ a MŠ Horníkova 1.

Přiloženo Oslovení rodičů

Bez fotografie

Petr Hýna
43 let, Engineering Manager kontent.ai, bydliště Brno-Líšeň

Jako rodič dvou žáků ZŠ Horníkova (8.V a 5.B) bych se rád aktivně podílel na rozhodování o důležitých otázkách, které ovlivňují naši školu, a spolupracoval s ostatními členy rady na zlepšení kvality vzdělávání. Věřím, že mohu přispět svými nápady a zkušenostmi mj. v oblasti komunikace a organizace k vytváření smysluplného školního prostředí.

Ing. David Kabelka
50 let, vedoucí divize Udeholm voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o., bydliště Brno-Líšeň
Poslední 3 roky byl členem školské rady.

Otec 4 dětí. Nejmladší je ve třídě 5.A. Rád bych se podílel na fungování naší skvělé školy.

Mgr. David Vaněk, Ph.D.
45 let, psycholog, psychoterapeut a lektor, bydliště Brno-Líšeň

Spolupracuji s více školami v Brně a okolí a pracuji pro ně jako školní psycholog a lektor kurzů osobnostně sociálního rozvoje.Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi pro děti a dospělé. Jako lektor se zaměřuji na témata soft skills a koučování a mé služby využívají pedagogické sbory, neziskové organizace i firemní klientela.
S mojí ženou máme 4 děti, které všechny navštěvují MŠ a ZŠ Horníkova. MŠ a ZŠ Horníkova jsme si pro svoje děti vybrali kvůli jasně formulované vizi, přátelské atmosféře, otevřenosti pro nové metody výuky a kvalitní komunikaci s veřejností. Přeji si, aby se škola tímto směrem rozvíjela i nadále, proto kandiduji do školské rady.

4. 6. 2024 | Mgr. Roman Burda, ředitel školy