Školní kuchyně

Jídelníček

Upozornění:

Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláře ŠK pro přihlašování budoucích prvňáčků a nových žáků ke stravě:

V případě potřeby individuálního termínu pište na stravenky@zshornikova.cz.

Výdej obědů poslední školní den 28. 6. 2024:

Prosíme o dodržení stanového času výdejů, děkujeme.

Letní prázdninový provoz školní kuchyně

Vážení strávníci, rádi bychom Vás upozornili na provoz školní kuchyně v době letních prázdnin. V červenci bude školní kuchyně vařit od 8. 7. do 26. 7. (první týden dovolená) a v srpnu od 5. 8. do 23. 8. (první týden dovolená). Obědy na 8. 7. si můžete přihlásit nejpozději v pátek 28. 6. do 12:00 a na 5. 8. v pátek 26. 7. do 12:00. V době dovolených nelze přihlašovat a odhlašovat obědy telefonicky nebo e-mailem.

Nepřehlédněte

V Aktualitách nepřehlédněte článek "O tom, jak nám chutná ve školní jídelně...", kde člen školské rady Jiří Starý zveřejňuje a komentuje výsledky hlasování strávníků z pilotního provozu hlasovacího zařízení, které bylo instalováno v prvním čtvrtletí tohoto kalendářního roku u vchodu do jídelny.
K tomu ještě upřesňujeme, že dotazník na stránce Napište školní kuchyni nebyl v poslední době využíván, protože strávníci upřednostňovali použití nového hlasovacího zařízení.
Kvalitu stravy hodnotili také zákonní zástupci žáků v dotazníku, který jim byl zaslán prostřednictvím Edookitu. Výsledky ilustruje přiložený graf.

Vážení strávníci,

připomínáme, že dne 11. 6. 2024 se vaří z technických důvodů pouze oběd číslo 1 a je zkrácený výdej. Pro cizí strávníky a nemocné děti, kterým se vydávají obědy do jídlonosičů, se bude proto vydávat pouze od 10.30 do 10.55 a výdej pro děti ve škole a zaměstnance školy bude pouze od 11.00 do 13.00.

Oběd číslo 2, který byl již přihlášen, bude automaticky převeden na oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení . 

Upozorňujeme strávníky, že k datu 26. 3. 2024 byl aktualizovaný vnitřní řád školní jídelny, který naleznete na stránce školní kuchyně. Prosíme strávníky, aby se seznámili s aktuálním vnitřním řádem

Upozorňujeme, že od začátku ŠR 2023/2024 se strava pro děti z našich MŠ v první den jejich nemoci vyzvedává v jídelně školy. Vchod je z vnitřního bloku budovy, jak je vyznačeno červenou šipkou na přiloženém obrázku.  Stejný vchod je určen i pro cizí strávníky školní jídelny. Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a nemocné žáky ZŠ Horníkova i MŠ Horníkova probíhá od 10:30 do 11:15

Platba za stravování dětí ze ZŠ je stanovena:

Platba za celodenní stravování dětí z mateřských škol je stanovena pro děti 3-6 let na 1 050 Kč a pro děti 7 let na 1 150 Kč měsíčně. 

Žádáme rodiče o navýšení záloh měsíčních plateb. Platby musí být uhrazeny nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc následující na účet 19-5115460237/0100.

jídelníček1.pdf
jídelníček2.pdf

První týden v červenci má ŠK dovolenou

jídelníček3.pdf
jídelníček4.pdf