Důležitá oznámení

Výběrové třídy ve školním roce 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 opět budeme otevírat 6. výběrovou třídu a ve spolupráci se Světem vzdělání 1. výběrovou třídu. Bližší informace o těchto třídách a podmínkách přijímání žáků budeme na příslušné stránce webu průběžně aktualizovat. 

9. 1. 2024 | webmaster

Dny  otevřených dveří

Dny otevřených dveří se v ZŠ Horníkova 1 uskuteční:

Ve vestibulu školy si vás vyzvedne průvodce. Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy, získat potřebné informace k zápisu a zeptat se na vše, co vás ohledně naší školy zajímá.

25. 2. 2024 | ZŘ pro 1. stupeň 

Pohádkový zápis do 1. tříd

Pohádkový zápis do 1. tříd bude probíhat:

Podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu.

25. 2. 2024 | ZŘ pro 1. stupeň 

Velikonoční dílničky

Ve spolupráci se spolkem Horníček a žákovským parlamentem Vás srdečně zveme na Velikonoční dílničky ve středu 13. 3. 2024 od 15 do 18 hodin v 1. poschodí budovy školy. Celou informaci najdete v přiložené pozvánce. 

15. 2. 2024 | Juřičková 

Zdravotní pojišťovny přispějí dětem na sport, tábory i školy v přírodě

Sportovní kroužky a kurzy pro děti stojí vysoké částky. A to i tehdy, když se jedná o aktivity pořádané školami či sportovními kluby. Například v případě lyžařských kurzů. Může se tak stát, že rodiče často nemají dostatek peněz, aby je svým potomkům uhradili. Od zdravotních pojišťoven mohou na tyto aktivity dostat v rámci prevence i tisíce korun.

Více informací na https://www.novinky.cz/clanek/finance-zdravotni-pojistovny-prispeji-detem-na-sport-tabory-i-skoly-v-prirode-40460183.

13. 2. 2024 | ředitel školy